Squash

Squash

Zapraszamy serdecznie na squasha w AZS AWF

Niskie ceny, piękna okolica, kameralna atmosfera.

Cennik squash

Karnet  Godzina  Dzień tygodnia  Cena karnetu
Poranny 10  09:00-15:00 poniedziałek - piątek   260 zł
Wieczorny 10 16:00-22:00 poniedziałek - piątek   360 zł
Studencki 10 09:00-22:00 poniedziałek - piątek   250 zł
Sobotni  09:00-15:00 sobota  250 zł
           
Wejście jednorazowe  09:00-15:00 poniedziałek - piątek   30 zł
16:00-22:00 poniedziałek - piątek   40 zł
9:00-15:00 sobota  30 zł
           
Wypożyczenie sprzętu rakieta 5 zł  
  piłeczki gratis  

Rezerwacja kortu

Rezerwacji kortu można dokonywać za pośrednictwem strony www.korty4u.pl, bądź telefonicznie pod nr telefonu 22 511 50 50, 512-268-399 (w godz. 9-16).

Poznaj zasady

Regulamin uczestnictwa w zajęciach squash KS AZS-AWF Warszawa

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w zajęciach sportowych squash Klubu AZS-AWF Warszawa
 2. Wstęp do Klubu jest możliwy wyłącznie po zapoznaniu się z Regulaminem i zobowiązaniu do stosowania jego postanowień
 3. Osoby poniżej 18 roku życia mogą uczestniczyć w zajęciach sportowych squash za pisemną zgodą opiekuna. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących pełnoletnich uczestników zajęć Klubu. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność majątkową ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni
 4. Z oferty klubu mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.
 5. Na terenie Klubu zabrania się
  • wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych
  • używania tytoniu
  • wnoszenia i używania sterydów, narkotyków a także wstępu do Klubu pod ich wpływem
  • handlu i akwizycji
  • naklejania i pozostawiania reklam
 6. Klienci mogą korzystać z Klubu na 15 minut przed otwarciem i zobowiązani są do opuszczenia klubu najpóźniej do 20 minut po godzinach zamknięcia obiektu.
 7. Karnet lub jednorazowa opłata upoważnia do otrzymania kluczyka do szafki, na czas przebywania w Klubie. Po zakończeniu zajęć kluczyk należy zwrócić w recepcji Klubu. W przypadku zgubienia lub zniszczenia kluczyka należy wpłacić 20 zł na rzecz klubu.
 8. Za zniszczenia majątku Klubu spowodowane działaniem lub zaniechaniem klienta ponoszona jest pełna odpowiedzialność finansowa
 9. Klient zobowiązany jest do przechowywania swoich rzeczy w udostępnionych szafkach tylko na czas pobytu w Klubie. Klub nie ponosi odpowiedzialności za będące własnością Klienta przedmioty pozostawione bez nadzoru, w tym za ich zagubienie lub uszkodzenie.
 10. Klub zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności, o czym odrębnie poinformuje klientów.
 11. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
 12. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Klubu lub przepisów porządkowych, Klub ma prawo do wykreślenia klienta z listy bez prawa do zwrotu pieniędzy za wykupione zajęcia.
 13. W sprawach nieokreślonych decyzje podejmuje pracownik Klubu będący na miejscu w momencie zaistnienia spornej sytuacji.
 14. Klient ma prawo do pisemnego odwołania się od decyzji do Dyrektora Klubu.

II. Zajęcia sportowe squash

 1. Zajęcia sportowe squash trwają godzinę (60 minut), liczone od pełnej godziny zegarowej.
 2. Na zajęcia squash, Klient zobowiązany jest posiadać w zamienne obuwie sportowe do sportów halowych charakteryzujące się kauczukową podeszwą, nie pozostawiające śladów, często oznaczone napisem „non marking”. W wypadku nieposiadania odpowiedniego obuwia pracownicy klubu mają prawo odmowy wejścia .
 3. Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie rozgrzewki
 4. Zaleca się granie w okularkach ochronnych
 5. Podstawą do uczestnictwa w zajęciach jest ich opłacenie przed wejściem na kort. Opłaty za zajęcia dokonać można przez Internet lub bezpośrednio w recepcji klubu gotówką.

III. Zasady rezerwacji zajęć

 1. Rezerwacji dokonać można on-line na stronie www.korty4u.pl lub bezpośrednio w recepcji.
 2. Podstawą do uczestnictwa w zajęciach, jest ich opłacenie przed wejściem na kort. Opłaty za zajęcia dokonać można przez stronę www.korty4u.pl lub bezpośrednio w recepcji klubu gotówką lub kartą płatniczą.
 3. Nieopłacone rezerwacje na zajęcia nie będą brane pod uwagę.
 4. Anulacji rezerwacji można dokonać indywidualnie na stronie www.korty4y.pl , drogą mailową korty@azsawf.com lub osobiście w recepcji Klubu wyłącznie na pełne 24 godziny przed terminem rezerwacji Klubu . W terminie krótszym niż 24 godziny anulowanie odbywa się w trybie warunkowym, w którym recepcjonista będzie starał się w pierwszej kolejności sprzedać anulowany warunkowo termin. Jeżeli uda się sprzedać termin, klient otrzyma możliwość zmiany terminu rezerwacji zajęć.
 5. Za niepojawienie się na zajęciach w zarezerwowanym terminie, klientowi nie przysługuje zwrot kosztów rezerwacji.
 6. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.