Aktualności

Żegnamy byłego Prezesa naszego Klubu Profesora Ryszarda Przewędę

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 22 czerwca br. w wieku 95 lat odszedł Pan PROF. DR HAB. RYSZARD PRZEWĘDA były Prezes Klubu Sportowego AZS AWF Warszawa.

  

Wybitny teoretyk wychowania fizycznego

Członek Honorowy Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa

Uhonorowany najwyższym odznaczeniem Uczelni,

Medalem "Za zasługi dla Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie"

 

Profesor Ryszard Przewęda był dwukrotnie prezesem Klubu. Pierwsza kadencja rozpoczęła się w maju 1950 r., a zakończyła się w czerwcu 1950r. Druga kadencja przypadła na lata 1955 - 1956

 

Związany z Akademią, od niemal początku jej działalności po wojnie. Najpierw jako student, później jako nauczyciel akademicki w Katedrze Teorii Wychowania Fizycznego. Niestrudzenie służył swej Alma Mater jako niezastąpiony mentor. Studiował w Akademii w latach 1947-1951, uzyskując tu kolejne stopnie zawodowe i tytuły naukowe  (mgr 1952, dr 1961, dr hab. 1986) – po tytuł profesora nauk o kulturze fizycznej (1989). Jako dydaktyk i naukowiec poświęcił AWF Warszawa ponad 60 lat. Pełnił w Uczelni wiele funkcji, był kierownikiem zakładu, katedry, prodziekanem, dziekanem Wydziału Wychowania Fizycznego i wielokrotnie prorektorem ds. nauki.

Profesor był jedną z najwybitniejszych postaci w środowisku naukowym kultury fizycznej, autorem wielu prac oryginalnych i krytycznych syntez. Swoimi badaniami na temat rozwoju somatycznego i motorycznego wybitnie wzbogacił wiedzę z tego zakresu, przyczyniając się do umocnienia tożsamości poznawczej nauk o kulturze fizycznej. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej. Należał do Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Dwie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Nauk o Kulturze Fizycznej PAN.

Położył również znaczące zasługi w dziedzinie międzynarodowego ruchu edukacyjnego w zakresie kultury fizycznej – był przez prawie dwie dekady w zarządzie Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania Fizycznego (FIEP). W uznaniu zasług został uhonorowany tytułem członka honorowego tego Stowarzyszenia (1992). Współpracował z Międzynarodową Radą Nauk o Wychowaniu Fizycznym i Sporcie (CIEPSS). W efekcie, został powołany przez Sekretariat UNESCO w skład zespołu przygotowującego program I Światowej Konferencji Ministrów Sportu i Edukacji w Paryżu.

Jego dorobek naukowo-dydaktyczny i wychowawczy doceniono wieloma wysokimi odznaczeniami państwowymi, m.in.: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Brązowym Medalem "Za zasługi dla Obronności Kraju", Złotą Odznaką Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej, Odznaką 1000-lecia Polski; a także tytułem Doktora Honoris Causa krakowskiej AWF (2002).

Od czasów lat studenckich głęboko angażował się w społeczne życie środowiska był m.in. opiekunem studenckiego koła naukowego i domu studenckiego.

Był człowiekiem o najwyższym autorytecie moralnym i intelektualnym oraz wyjątkowej wrażliwości, tolerancji i kulturze.

 

Rodzinie i Bliskim Zmarłego

składamy wyrazy współczucia i żalu

Prezes, dyrektor, członkowie zarządu 

oraz pracownicy 

Klubu Sportowego AZS AWF Warszawa


Nabożeństwo żałobne odbędzie się w środę 6 lipca 2022 r. o godz. 14.30 w Sali B na Cmentarzu Komunalnym Północnym, ul. Wóycickiego 14, po którym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na cmentarzu miejscowym.

 

 

Zdjęcie oraz materiały zostały zaczerpnięte ze strony internetowej AWF Warszawa.

 

Wróć