Bieg Przedszkolaka

Bieg Przedszkolaka na 100m

 

Zapraszamy na kolejną imprezę sportową dla dzieci. Tym razem przygotowaliśmy coś specjalnie dla najmłodszych.

Zapraszamy na...

Bieg przedszkolaka to impreza sportowa przygotowana z myślą o dzieciach w wieku 5, 6 i 7 lat.

Dzieci będą ścigać się w małych grupach na dystansie 100 metrów.

 

Dlaczego warto?

  • dziecko pozna smak sportu w najlepszym miejscu: na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
  • czekają atrakcyjne nagrody: zegarki  Garmin Vivofit junior, profesjonalne plecaki sportowe, bony podarunkowe do wykorzystania w sklepach sieci Decatchlon
  • pamiątkowy medal dla każdego dziecka
  • Nasze hasło to:  "AZS = Atmosfera + Zabawa + Sport". I tak właśnie będzie! 

Kiedy?

W sobotę, 16 grudnia 2017 r. w godz 10:00-15:00

Ramowy harmonogram imprezy:

11:00 – dziewczynki 5 lat

11:40 – chłopcy 5 lat

12:20 – dziewczynki 6 lat

13:00 – chłopcy 6 lat

13:40 – dziewczynki 7 lat

14:00 – chłopcy 7 lat

Po biegu każdej kategorii nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

Uwaga: Każdy uczestnik zobowiązany jest odebrać numer startowy w Biurze Zawodów najpóźniej na 15 minut przed startem swojej kategorii.

Gdzie?

W  Hali im. Janusza Kusocińskiego AWF Warszawa ul. Marymoncka 34 (budynek główny, bieżnia kryta).

Cena:

Udział jest DARMOWY dla wszystkich zapisanych dzieci.

Jak zapisać dziecko?

Uczestników można zgłaszać na dwa sposoby:

  • Drogą elektroniczną: Zapisy na bieg przedszkolaka
  • w Biurze Zawodów w dniu biegu. Zamknięcie zapisów do danej kategorii nastąpi 15 minut przed jej startem.

Uwaga: Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zachęcamy więc do zapisów drogą elektroniczną.

Impreza realizowana jest na zlecenie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Regulamin

REGULAMIN
1. Organizatorem Biegu Przedszkolaka na 100 m jest Klub Sportowy AZS AWF Warszawa, zwany dalej „Organizatorem”, na zlecenie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2. Bieg odbędzie się w sobotę, 16 grudnia 2017 r. na obiekcie sportowym Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, ul. Marymoncka 34.
3. Cele
a. Promowanie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród najmłodszych
b. Integracja środowiska przedszkolnego Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
c. Wyłonienie najlepszych dzieci w biegu sprinterskim na dystansie 100 m.
4. Prawo udziału w biegu mają dzieci spełniające kryterium wieku.
5. Udział w biegu jest BEZPŁATNY.
6. Bieg będzie rozegrany na dystansie 100 m, po bieżni tartanowej, w Hali im. Janusza Kusocińskiego AWF Warszawa, ul. Marymoncka 34 (budynek główny, bieżnia kryta).
7. Bieg zostanie rozegrany osobno dla chłopców i dziewcząt w kategoriach wiekowych: 5-latki, 6-latki i 7-latki. Wprowadzony jest limit zgłoszeń 300 osób (po 50 osób w każdej kategorii).
8. Starty odbywać się będą w seriach tych samych płci i kategorii wiekowych po 5 zawodniczek/zawodników w serii.
9. Zapisy trwają do momentu wyczerpania limitu zgłoszeń. Organizator przewiduje zapisy w dniu biegu, w biurze zawodów, czynnym przez cały czas trwania startów. Zamknięcie zapisów do danej kategorii nastąpi 15 minut przed jej startem. Zapisy odbywają się za pośrednictwem strony www.dostartu.pl lub bezpośrednio w biurze zawodów w dniu biegu.
10. Każdy zapisany uczestnik zobowiązany jest odebrać numer startowy w biurze zawodów najpóźniej na 15 minut przed startem swojej kategorii. Przy odbiorze numeru startowego Rodzic/Opiekun dziecka zobowiązany jest podpisać zgodę na udział dziecka w biegu. Posiadanie numeru startowego oraz podpisanie przez Rodzica/Opiekuna zgody są warunkami koniecznymi do startu w biegu.
11. Listy startowe będą opublikowane po zamknięciu zapisów dla danej kategorii, czyli 15 minut przed startem danej kategorii. `
12. Ramowy harmonogram zawodów:
a. 11:00 – dziewczynki 5 lat
b. 11:40 – chłopcy 5 lat
c. 12:20 – dziewczynki 6 lat
d. 13:00 – chłopcy 6 lat
e. 13:40 – dziewczynki 7 lat
f. 14:00 – chłopcy 7 lat
UWAGA: Dekoracje najlepszych trójek odbywać się będą bezpośrednio po zakończeniu startów danej kategorii.

13. Nagrody:
a. Każdy zapisany uczestnik otrzyma pamiątkowy medal za udział w biegu.

b. Trójka najlepszych zawodniczek i zawodników w każdej kategorii otrzyma nagrody rzeczowe:
i. 1. Miejsce – zegarek Garmin Vivofit Junior
ii. 2. Miejsce – plecak sportowy iii. 3. Miejsce – bon zakupowy do sieci sklepów Decathlon
14. Pomiar czasu będzie dokonywany za pomocą fotokomórki.
15. Organizator zapewnia uczestnikom obsługę medyczną podczas wydarzenia.
16. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.
17. Wyniki biegu będą dostępne na stronie www.azsawf.com w zakładce Projekty/Bieg Przedszkolaka na 100 m
18. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.
19. Kontakt do Organizatora:
Karol Daniluk
Klub Sportowy AZS AWF Warszawa ul. Marymoncka 34 01-813 Warszawa e-mail: sport@azsawf.com tel.: 500-226-908

 

Bieg Przedszkolaka